PrimacsSERIES Totaal Organisch Koolstof (TOC) and Totaal Koolstof (TC) analysers

Primacs<sup>SERIES</sup>

Overzicht

De PrimacsSERIES is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor de bepaling van koolstof en stikstof in vaste stoffen. Afhankelijk van de wensen van de laboratoria en de applicaties kunnen we een range van verschillende analysers aanbieden.

PrimacsSNC-100

Totaal koolstof en Totaal stikstof / eiwit analyser voor vaste en vloeibare monsters

De PrimacsSNC-100 is onze nieuwe, moderne en flexibele analyser met geïntegreerde automatische monsternemer (100 posities) voor de bepaling van stikstof (N), eiwit, Totaal Carbon (TC), Totaal Elementair Koolstof (TEC), Totaal Anorganische Koolstof (TIC) en Totaal Organisch Koolstof (TOC).  

De PrimacsSNC-100 bevat een extra grote geïntegreerde autosampler met 100 monster posities afgesloten d.m.v. een transparante deksel. De sampler kan dagelijks grote monster aantallen analyseren in een batch. Het monsterrek kan eruit genomen worden en herbruikbare quartz cupjes worden gebruikt voor monsters met een gewicht tot 3 gram. Het unieke verticale van-onder-naar-boven monsterintroductiesysteem transporteert de cupjes in de hoge temperatuur verbrandingsoven. As resten van het monster blijven in de cupjes achter na de analyse en worden uit het apparaat genomen met het verwijderen van de monster cupjes. Dit voorkomt dat het as achterblijft in de verbrandingszone waardoor er minder onderhoud nodig is.

Hoge temperatuur katalytische verbranding met infrarood detectie (NDIR) wordt gebruikt bij de analyse van TOC, TEC en TIC. De temperatuur instellingen zijn variabel waardoor een optimale verbranding wordt verkregen voor de verschillende monster matrices en om de analyse van TEC mogelijk te maken.

De bepaling van TN / eiwit is gebaseerd op het  DUMAS verbrandings principe en detectie met thermische geleidbaarheid (TCD). De DUMAS methode is snel, veilig en een goed alternatief voor de ouderwetse Kjeldahl methode.

TIC kan ook  geanalyseerd worden d.m.v. automatische aanzuring en purging.

Het instrument wordt geleverd met een moderne en flexibele software pakket.

PrimacsMCS

TOC add-on module voor de analyse van vaste stoffen

De PrimacsMCS analysers  voor de analyse van totaal organische koolstof (TOC) in vaste stoffen zoals grond, sedimenten en slib. De PrimacsMCS kan alleen functioneren in combinatie met een TOC analyser van de FormacsSERIES. Dit economische concept biedt voor milieulaboratoria de mogelijkheid om niet alleen de vloeistofmonsters te kunnen analyseren op TOC gehaltes maar ook vaste stof monsters te kunnen analyseren op deze TOC concentraties.

De PrimacsMCS is voorzien van een dubbele oven; dit heeft tot gevolg dat de TC en TIC apart bepaald kunnen worden. De bepaling voor TC wordt uitgevoerd door het monster te verbranden in een oven bij een temperatuur van 1100°C waarbij het ontstane koolstof katalytisch wordt geoxideerd tot CO2, het gevormde koolzuurdioxide wordt daarna gemeten met behulp van een infrarood detector die zich in de FormacsSERIES TOC analyzer bevindt.

Het TIC gehalte wordt bepaald in de tweede reactor, in deze reactor wordt het monster in contact gebracht met een zuuroplossing die al het aanwezige anorganisch koolstof zal vrijmaken als CO2. Het PrimacsMCS software zal de analysegegevens registreren en verwerken zodat de TOC concentraties berekend kunnen worden uit de TC en IC analyses. (TOC= TC - IC)

De PrimacsMCS analyseert TC, IC and TOC in een bereik van 100 µg tot 40 mg Koolstof absoluut in monstergewichten tot 3 gram. Door het automatisch omschakelen van de verschillende meetbereiken in de infrarood detector, is de combinatie van de analysers PrimacsMCS en de FormacsSERIES een krachtig gereedschap voor het analyseren van zowel vloeistof als vaste stof monsters in een meetbereik van lage ppb's voor de vloeistoffen en % koolstof in de vaste stoffen.

De PrimacsMCS voldoet volledig aan de gestelde nationale en international reguleringen zoals EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 en US-EPA 9060

PrimacsSLC

Totaal Organisch Koolstof Analyser voor vaste en vloeibare monsters

De toenemende vraag naar betrouwbare standalone TOC analyses in vaste stoffen zoals grond, sedimenten en slib hebben ertoe geleid dat Skalar de productrange heeft gecomplementeerd met de PrimacsSLC analyzer. Gebaseerd op een "twee oven principe" kunnen onafhankelijk van elkaar de gehaltes voor zowel totaal koolstof als totaal anorganisch koolstof snel en betrouwbaar op hetzelfde toestel bepaald worden. De TOC concentratie kan aan de hand van de gemeten TC en TIC gehaltes eenvoudig berekend worden.

De balans kan gekoppeld worden aan het software programma zodat de inweeggewichten automatisch ingelezen kunnen worden.

De combinatie van verticale monsterintroductie en herbruikbare monster cups, en dit alles volledig automatisch, maken dit tot een sterk economisch concept voor de behoefte van hedendaagse laboratoria.

De PrimacsSLC voldoet aan de gestelde nationale en international reguleringen zoals CEN, ISO, NEN-EN 13137 en US-EPA 9060

Applications

  PrimacsSNC-100 PrimacsMCS PrimacsSLC
Bier and Mout
Proteïne X    
 
Voedsel en dranken
Koolstof X   X
Stikstof X    
 
Farmaceutisch
Carbonaat / Bicarbonaat   X
Proteïne X    
Total Organic Carbon (TOC) X X X
 
Grond, Planten and Kunstmest
Koolstof X X X
Stikstof X    
 
Water
Koolstof X X X
Totaal Stikstof X