Sanseries Automatische natchemische analyse

San<sup>series</sup>

Overzicht

De Sanseries automatische natchemische analyser is opgebouwd als een modulair systeem. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de verschillende behoeftes van de laboratoria die enkele monsters per dag tot grote hoeveelheden monsters analyseren. Tot maximaal 16 analytische bepalingen kunnen simultaan bepaald worden vanuit een enkel monster. Met de uitbreiding van spoelkleppen en software kan de Sanseries analyser geautomatiseerd worden voor het autonoom opstarten en afsluiten, het maken van verdunningen, heranalyse, opschonen van resultaten en ruwe data opslag.

Skalar, wereldleider in de natchemische analysetechnologie, biedt meer dan 300 applicaties, gebruik makend van verschillende combinaties zoals automatische verdunningen, toevoegingen, menging, verwarming, dialyse, extractie, destillatie, destructie, fasescheiding, hydrolyse, ion-uitwisseling/reductie enzovoort. Skalar heeft de ervaring om door een systematische benadering elke klant specifiek te voorzien van een optimale analyserconfiguratie, waarbij installatie en training van het personeel door gespecialiseerde medewerkers een belangrijk onderdeel vormen.

Sanseries continuous flow analyzers bestaan uit:
      De Sancompact continuous flow analyzer    De San++ continuous flow analyzer             

De nieuwe Sancompact analyzer is speciaal ontworpen voor de kleinere laboratoria. Het moderne en compacte ontwerp van het apparaat biedt de mogelijkheid om ruimte binnen het lab te besparen, terwijl het alle kenmerken van de Skalar San++ analyzer bevat. De chemie unit is uitgerust met een groter pompdek met 21 pompslangen en maximaal drie uitwisselbare chemische modules.

De San++ continuous flow analyzer kan worden uitgerust met vijf uitwisselbare chemische modules en fotometrische detectoren die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Bovendien kunnen complexe chemische parameters zoals Totaal UV Stikstof, Totaal UV Fosfaat en Totaal Cyanide gemakkelijk geintegreerd worden door de extra ruimte binnen de chemie unit.

Samplers

De variëteit aan Skalar Sanseries samplers biedt elk laboratorium de perfecte oplossing, waarbij tijdswinst van de laborant en een gereduceerde kans op fouten essentieel zijn.

Met de unieke aanmaak van standaarden en verdunning van monsters die buiten het analytische bereik vallen, worden grote monsterreeksen geautomatiseerd en kunnen deze buiten de normale werkuren geanalyseerd worden zonder toezicht van de laborant.

Skalar monsternemers bieden een hoge graad automatisering met o.a.:

 • Analyseruns met automatische voor- en naverdunningen
 • Volledig geautomatiseerde aanmaak van standaarden
 • Automatische discrete reagenstoevoeging
 • Meervoudige bereiken
 • Onafhankelijke spoelpomp
 • Klantspecifieke monstervaten
 • Automatische barcodelezer
 • Meerdere monsternaalden
 • Werking buiten de standaard werkuren met automatische opstart- en afsluitprocedure
 • Volledige analysercontrole
1100/1150 Sampler
1150 Sampler De SA1100 en SA1150 monsternemers bevatten 2 x 50 monsterposities. Optioneel kunnen 10 speciale standaardposities voorzien worden voor de werkstandaarden. Verder kunnen de monsternemers voorzien worden van een tweede naald voor de dubbele monsteropname of voor uitbreiding van de samplercapaciteit tot 1 x 100 posities. Beide monsternemers zijn random access en computergestuurd, maar kunnen uitgebreid worden met een extern toetsenbord zodat deze zowel via computer als manueel aangestuurd kunnen worden (model SA1150).
1050 Sampler
1050 Sampler Deze computer gestuurde ROZ-monsternemer met een capaciteit van 140 monsters, is voorzien van aparte standaard- en QC-monsterposities, een aparte spoelpomp en optioneel verdunningsstation voor het automatisch aanmaken van voor- en naverdunningen en voor de aanmaak van de werkstandaarden. Verder kan deze sampler ook uitgerust worden met een tweede monsternaald en optionele roerder.
1074 Sampler
1074 Sampler De SA1070 XYZ-monsternemer is computer gestuurd en heeft een capaciteit van 300 monsters met daarnaast aparte posities voor standaarden en QC-monsters. Deze monsternemer met ingebouwde spoelpomp kan uitgerust worden met een optionele verdunningseenheid voor het automatisch aanmaken van voor- en naverdunningen en werkstandaarden. Ook kan deze monsternemer voorzien worden van meerdere monsternaalden (Max. 4), een roerder, een automatische barcodelezer en aangepaste monsterrekjes.
1075 Sampler
1075 Sampler De SA1075 random access monsternemer heeft 576 monsterposities, verdeeld over 6 rekken van elk 96 posities. Naast deze monsterposities beschikt deze sampler ook over 26 aparte posities in een apart rek voor controlestandaarden, werkstandaarden en driftcontrole. Deze extra posities kunnen elk tot 35 ml bevatten. De SA1075 monsternemer kan voorzien worden van meerdere monsternaalden voor de simultane analyse van verschillende monstermatrices of van verschillende monstervoorbereidingen. Een automatisch verdunningsstation zorgt voor de eventuele voor- en naverdunningen van de monsters.

Chemie unit

Het unieke concept van de chemie unit heeft zijn degelijkheid bewezen voor de honderden applicaties, waarbij een maximale gebruiksvriendelijkheid en een laag routineonderhoud van belang zijn. De analysecapaciteit van de analyser is afhankelijk van de applicaties en varieert van 25 tot 120 analyses per uur. Deze capaciteit wordt onder andere beïnvloed door complexe manipulaties zoals distillatie, inline UV-destructie en extractie.

 • Robuuste en unieke dubbele diameter pompdekken voor nauwkeurige dosering met 32 pompslangen
 • 2 onafhankelijke pompdeksels voor een 2 x 2 kanaalsconcept
 • Synchrone 8 kanaals luchtinjectie met aparte ingebouwde compressor voor een verhoogde flowstabiliteit en een snelle opstart
 • Eenvoudige bereikbaarheid van de chemische modules met flexibele ultra lage Carry-over verbindingen tussen dialysatoren, reactoren, reactiespiralen, flowcellen en andere componenten
 • Lekdetectie
 • Pompslangen met 3 nokjes en lange levensduur
 • Manueel aangestuurde of automatische spoelkleppen voor een eenvoudige opstart en analyse buiten de werkuren.

De chemische eenheid is compact en eenvoudig te bedienen. Hij biedt plaats voor maximaal 5 uitwisselbare chemische modules en bevat onder andere een ingebouwde robuuste doseerpomp, een luchtinjectiesysteem, fotometrische detectoren en 5 aparte recipiënten voor de afvoer.

Detectoren

De uitgebreide keuzemogelijkheid aan detectoren voor de Skalar Sanseries analyzer omvat onder andere een tweekanaals "single beam" colorimetrische detector en een unieke matrix correctie detector met achtergrondcorrectie voor moeilijke monstermatrices, maar ook detectoren voor I.R., U.V., Fluorescentie, I.S.E., vlamfotometrie, dichtheid en refractie. De Skalar detectoren beslaan alle benodigde detectiemogelijkheden, nodig voor de honderden CFA Applicaties die Skalar aanbiedt.

Speciale eigenschappen van de Sanseries detectoren zijn:

 • Compact design
 • Verhoogde meetsnelheid door "bubblegating"
 • Eenvoudig bereikbare, robuuste flowcellen
 • Verhoogde stabiliteit, gevoeligheid en auto-scaling via digitale detectoren
 • Automatische matrixcorrectie
 • Groot lineair meetbereik

Software

Het Sanseries  "FlowAccess" Windows softwarepakket zorgt voor de aansturing van de volledige analyzer, vanaf de automatische opstart, functiecontrole, autoscaling, tot voor- en naverdunningen, resultaat- en statistische verwerking. 1 tot 16 kanalen kunnen simultaan bepaald worden voor meerdere monsters. Chemische applicaties kunnen gegroepeerd worden. Het softwarepakket is zeer gebruikersvriendelijk, eenvoudig in gebruik en integreerbaar in een netwerk.

FlowAccess heeft een flexibele monstertray layout met automatische nummering en de mogelijkheid om tijdens de analyserun monsters toe te voegen. Monsteridentificaties kunnen ook gedownload worden uit het LIMS, of ingelezen worden via de (automatische) barcodelezer.

FlowAccess heeft vast ingestelde Q.C. criteria met de "real time" piek- en resultaatinformatie, zoomfunctie, re-scaling en piek-editting. Alle ruwe data wordt opgeslagen voor evaluatie en heranalyse.

Applicaties

De Skalar Sanseries analyzers worden wereldwijd gebruikt voor honderden verschillende applicaties. Reeds tientallen jaren is deze analyzer het betrouwbare "werkpaard" voor vele routine laboratoria voor de analyse van water, grond, (kunst)meststoffen, detergenten, tabak, farmaceutische producten, voeding en dranken zoals bier, wijn en melk. Skalar methoden voldoen als mogelijk aan verschillende normalisaties zoals ISO, NEN, WAC, CMA, Standard Methods, EPA, AOAC, EBC, enz.

De methodes worden getest in ons applicatielaboratorium. Skalar Sanseries analyzers worden geleverd met gedetailleerde methodeomschrijving, aanmaakprocedure van de reagentia en andere informatie die nodig is om de specifieke applicatie probleemloos in gebruik te nemen en te houden.

Het aantal beschikbare CFA applicaties is nagenoeg onuitputtelijk, de populairste applicaties zijn:

A.B.S. Ethanol Nicotinezuur
Aceet-aldehyde Fenol Nitrate
Azijnzuur Fluoride Nitrite
Aciditeit Formaldehyde Organisch Koolstof
Alkaliniteit Mierezuur Penicilline
Aluminium Fructose Perboraat
Aminozuren Galactose pH
Amino stikstof Glucose Fenylamine hydroch.
Ammonium L-Glutaminezuur Fosfaat
Amylase Glycerol Polyfenolen
Amylose Hardheid Predrisolone
Anionische Detergenten Hydrazine Proteïne
Ascorbinezuur Hydroxymethylfurfural Pyruvaat
Benzoëzuur Hydroxyproline Raffinose
Bicarbonaat IJzer Rapidose
Bitterheid Jodide Reducerende suikers
Borium Kalium Riboflavine
Bromide Kleur Silicaat
Caffeïne Kobalt Sorbitol
Calcium Koolstof Stikstof
Calcium pantothenaat Koper Sulfiet
Carbohydraat Kreatine Sucrose
Chloride Kreatinine Thiamine
Chloor L-D-Melkzuur Totaal zuur
Cholesterol L-Appelzuur Ureum
Cholinesterase remmers Lactose Vluchtige zuren
Chroom Magnesium Waterstof sulfide
Citroenzuur Maltose Wijnsteenzuur
Cyanide Mangaan Zetmeel
Creatinine Methanol Zink
Diacetyl Methanolamine Zwavel dioxide
Dichtheid Natrium  
Digoxine Niachinamide  
Enzym Aktiviteit Nikkel  

Deel deze pagina!

Ondersteunde toepassingsgebieden en parameters