BluVision™ Discreet analyser - automatisering van colorimetrische parameters

BluVision™

Overzicht

Skalar zal binnenkort een nieuwe automatische analyser op de markt brengen namelijk de BluVision Discreet Analyser voor de analyse van colorimetrische applicaties.

De BluVision™ is special ontworpen  voor de analyse van een grote variatie aan monstertypes en matrices, zoals deze in de diverse laboratoria voorkomen. De Skalar discreet analyser automatiseert het pipetteren van de monsters, toevoegen van reagentia, mengen, verwarmen en het meten van het reactie product.

Met de BluVision discreet analyser complementeren we onze serie van producten die colorimetrische analysen automatiseren, deze bestaat al uit de San++ automatische natchemische analyser en de SP2000 kuvettentest robotic analyser.

Werking

De BluVision heeft 100 monster posities verdeeld over 5 uitneembare rekken met ieder 20 monsters. De monstervolumes kunnen variëren van 3,5 tot 10 ml. Voor reagentia, (stock) standaarden en QC’s heeft de analyser 24 posities (50 ml) en 8 posities (10 ml) beschikbaar. De monster en reagens rekken kunnen tijdens de analyse gekoeld worden.

De analyzer beschikt over een cuvetten rek met 160 test posities. De cuvette blokken worden automatisch in het cuvetten rek geladen via een automatische lader. In de automatische lader is plaats voor extra cuvette blokken, waardoor er in totaal 640 testen geanalyseerd kunnen worden zonder enige tussenkomst van een operator. Het cuvetten rek is temperatuur gecontroleerd.

Door gebruik te maken van wegwerp cuvette blokken wordt interferentie vermeden tussen de verschillende metingen. Gebruikte cuvette blokken worden opgeslagen in een afvalbak zodat ze na de analyse veilig verwijderd kunnen worden. Er is een aparte afvalcontainer voor milieu schadelijke chemicaliën zodat  deze cuvette blokken apart worden afgevoerd om verontreiniging met de rest van het afval te voorkomen. Dit kan een enorme besparing opleveren aan de afval hoeveelheden.

Het instrument maakt gebruik van een naald voor het pipetteren van het monster en reagens in de cuvetten. De naald kan het monster en reagentia voorverwarmen voordat ze in de cuvette gepipetteerd worden. Een zeer nauwkeurige injector met een lange levensduur wordt gebruikt voor het pipetteren van monsters en reagentia.

De fotometrische detector van de BluVision analyzer is uitgerust met een halogeen lichtbron  en een filter wiel die acht  filters met verschillende golflengten bevat. De BluVision is daardoor in staat om minimaal 8 verschillende parameters tegelijkertijd te analyseren zonder enige tussenkomst van de operator. De filters kunnen gemakkelijk vervangen worden door een filter van een andere golflengte voor andere parameters.

Een cuvette beschikt over een optische lichtweg van 15 mm wat de meting van lage ppb niveaus bevorderd. 

De BluVision is een volledig geautomatiseerde analyser  waarmee calibraties gecreëerd kunnen worden vanuit stamoplossingen of wanneer het resultaat buiten het bereik valt, voert de analyser een automatische heranalyse uit in een ander analytisch bereik of maakt naverdunningen en voert dan automatisch een heranalyse uit.

Software

De BluVisionTM discreet analyser is volledig computer gestuurd. Het instrument heeft een geïntegreerd touch screen waarmee alle relevante instrument informatie bekeken kan worden zoals de status van de analyser, temperatuur van de cuvette en monster rekken. Bovendien kan een reeks taken worden uitgevoerd vanaf dit scherm, zoals het laden van de cuvette blokken, vervangen van de filters etc..

Voor het uitvoeren van de analyse, het verzamelen van gegevens en de resultaat berekening maakt de analyser gebruik van een uitgebreid softwarepakket, DiscreteAccessTM. Dit pakket voldoet aan alle huidige laboratorium eisen. De operator kan binnen enkele seconden de analyzer opstarten doordat er gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige en toegankelijke interface. Iedere analyse kan groepsgewijs of willekeurig opgezet worden. Voor elk monster typt de gebruiker het monster ID nummer in, dit nummer kan ook via een LIMS geïmporteerd worden. Vervolgens worden de parameters geselecteerd die geanalyseerd moeten worden en daarna kan de analyzer gestart worden.

De analyser kan monsters automatisch voorverdunnen. Als een analyse resultaat buiten het bereik valt dan kan de analyser het monster opnieuw analyseren in een andere analytisch bereik, maar het monster kan ook automatisch naverdund worden en opnieuw geanalyseerd. Toevoegen van extra monster materiaal kan tijdens de analyse uitgevoerd worden.

Uitgebreide QC protocollen zoals CLP en 21 CFR part 11, met o.a. wachtwoord beveiliging, data-integriteit, veiligheid van gegevens en “audit trails” zijn beschikbaar. De eindresultaten kunnen worden afgedrukt in een klantspecifiek rapport formaat of geëxporteerd naar een LIMS voor verdere dataverwerking.

Applicaties

De BluVision™ discreet analyser is een nieuwe, technisch vooruitstrevende generatie discreet analysers voor automatisering van nat-chemische parameters. Deze unieke "walk away" analyser biedt een eenvoudig gebruik, een snelle monsterbehandeling en lage detectielimieten voor alle parameters.

Typische applicatie gebieden voor de BluVision zijn:

  • drinkwater 
  • afvalwater 
  • grondwater
  • oppervlakte water

De volgende parameters kunnen geanalyseerd worden:

Alkaliniteit Chloride Fenol Nitraat+Nitriet
Aluminum Chroom VI Fosfaat (Ortho) Nitriet
Ammonium Cyanide Hardheid (Totaal) Silicaat
Calcium IJzer Magnesium Sulfaat

Onze applicaties voldoen aan de verschillende officiële standaardisatie instanties zoals  ISO, EPA, DIN, NEN, Standard Methods voor Water en Afvalwater.