FormacsSERIES Totaal organische koolstof (TOC) / Totaal stikstof (TN) analysers

Formacs<sup>SERIES</sup>

Overzicht

De FormacsSERIES totaal organische koolstof (TOC) / totaal stikstof (TN) analysers bieden een optimale oplossing voor een snelle en betrouwbare bepaling van Koolstof en/of Stikstof in vloeistoffen, die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen zoals oppervlakte waters of als herkomst industriële afvalwaters hebben.

Alle analysers in de FormacsSERIES werken met een Windows-based software welke gebruikersvriendelijk is door het werken met templates, het on-line aanpassen van de analyselijst en ook 21 CFR Part 11 compliant is.

Een reeks met verschillende analyser types is beschikbaar, die opereren met een hoge temperatuur verbrandings principe.

FormacsHT

Hoge Temperatuur Totaal Organisch Koolstof (TOC) analyser

De FormacsHT TOC analyser werkt volgens het principe van een hoge temperatuur katalytische verbranding. De analyser is modulair opgebouwd en kan de volgende componenten bepalen: Totaal Koolstof (TC), Totaal Inorganisch Koolstof (TIC), Totaal Organisch Koolstof (TOC), Opgelost Organisch Koolstof (DOC) en Non-Purgeable Organic Carbon (NPOC).

Dit model is zo ontworpen, dat het volledig voldoet aan de laatste wensen van de gebruikers en zo toepassingen biedt voor TOC analyses in zeer schone waters, bedoeld voor de pharmaceutische- en drinkwater laboratoria maar ook te gebruiken is voor de analyses van lastige matrices zoals grondextracten, afval-, oppervlakte- en zeewaters.

De TOC analyzer kan gebruikt worden als een stand-alone analyzer waarbij de monsters en standaarden handmatig aangeboden worden aan de analyzer waarna ze direct via een septumloze injectiepoort ingebracht worden voor de analyse van Totaal Koolstof (TC) en Totaal Anorganisch Koolstof (TIC).

Voor grotere monsterseries of het buiten werkuren analyseren van monsters is een additionele monsternemer beschikbaar. De monsternemer beschikt over de mogelijkheid om de monsters in willekeurige volgorde te analyseren waardoor spoedmonsters direct geanalyseerd en gerapporteerd kunnen worden.

De autosampler kan geleverd worden met verschillende carrousels voor buizen van verschillend volume. Automatische monstervoorbereiding, door zuurtoevoeging en purgen voor een directe TOC analyse (NPOC), is natuurlijk mogelijk en kan ingesteld worden via de gebruikers instellingen en wordt daarna volledige gecontroleerd en uitgevoerd door de software. Tevens biedt de sampler de mogelijkheid, met een twee-naalden uitvoering, om een volgend te analyseren monster al vooraf aan te zuren en te purgen tijdens de meting van het actuele monster. Deze mogelijkheid bespaart kostbare analysetijd.

De methodiek voldoet onder andere aan EPA 415.1, Standard methods 5310B, DIN 38409 H3, ASTM D-5173, USP <643>, EU 2.2.44, ISO 8245, EN 1484, USEPA 9060A

FormacsHT-I

De FormacsHT-I TOC/TN analyser analyseert snel en betrouwbaar Totaal Organisch Koolstof (TOC) en Totaal Stikstof (TN) in vloeistoffen door het monster direct in de hoge temperatuur katalytische verbrandingsoven te injecteren. De analyser is speciaal ontworpen voor het analyseren van met deeltjes beladen monsters (suspensies), maar het analyseren van Stikstof en Koolstof fracties in verschillende andere monster matrices is ook mogelijk.

FormacsTN

Totaal Stikstof Analyzer

De FormacsTN analyser maakt gebruik van de ND25 Totaal Stikstof detector voor het meten van Totaal Stikstof (TN). Totaal Stikstof kan gemeten worden in een bereik van lage ppb's tot hoge ppm waardes met een hoge nauwkeurigheid in een korte analysetijd, gebruikmakend van deze chemoluminiscentie detector (CLD).

Een vloeistofmonster wordt direct op een katalysator geïnjecteerd in de oven op 850°C. Oxidatieve pyrolyse zorgt ervoor dat het chemisch gebonden stikstof wordt afgebroken tot stikstofoxiden, die gedetecteerd kunnen worden met behulp van een chemoluminiscentie detector. De FormacsTN analyser biedt ook een uniek, veilig en economisch alternatief voor de klassieke Totaal Kjeldahl Stikstof (TKN) bepaling, door een geïntegreerde NN-reactor voor de bepaling van NO3 + NO2 (NN). De TKN waarde wordt bepaald in twee stappen; ten eerste wordt de hoeveelheid Totaal Stikstof (TN) bepaald en ten tweede de concentratie van NO3 + NO2, door middel van chemische reductie van Nitraat en Nitriet naar stikstofoxide (NO) en gedetecteerd met een CLD. De TKN waarde kan hieruit berekend worden volgens de formule: TKN = TN- NN.

Deze unieke alternatieve methode voor TKN bepaling is zeer snel (binnen 5 minuten) en voorkomt het gebruik van milieu belastende destructie reagentia.

FormacsHT/TN

De FormacsHT Totaal Organische Koolstof analyser kan ook gecombineerd worden met de FormacsTN Totaal Stikstof om op die manier een all-in-one systeem te creëren voor het analyseren van TOC, TN en TKN. De FormacsHT wordt hierbij uitgebreid met een Totaal Stikstof detector (ND25). Voor gedetailleerde informatie over het meten van TOC en TN/TKN verwijzen wij naar de omschrijvingen van de FormacsHT en FormacsTN.

PrimacsMCS

TOC add-on module voor de analyse van vaste stoffen

De PrimacsMCS analysers  voor de analyse van totaal organische koolstof (TOC) in vaste stoffen zoals grond, sedimenten en slib. De PrimacsMCS kan alleen functioneren in combinatie met een TOC analyser van de FormacsSERIES. Dit economische concept biedt voor milieulaboratoria de mogelijkheid om niet alleen de vloeistofmonsters te kunnen analyseren op TOC gehaltes maar ook vaste stof monsters te kunnen analyseren op deze TOC concentraties.

De PrimacsMCS is voorzien van een dubbele oven; dit heeft tot gevolg dat de TC en TIC apart bepaald kunnen worden. De bepaling voor TC wordt uitgevoerd door het monster te verbranden in een oven bij een temperatuur van 1100°C waarbij het ontstane koolstof katalytisch wordt geoxideerd tot CO2, het gevormde koolzuurdioxide wordt daarna gemeten met behulp van een infrarood detector die zich in de FormacsSERIES TOC analyzer bevindt.

Het TIC gehalte wordt bepaald in de tweede reactor, in deze reactor wordt het monster in contact gebracht met een zuuroplossing die al het aanwezige anorganisch koolstof zal vrijmaken als CO2. Het PrimacsMCS software zal de analysegegevens registreren en verwerken zodat de TOC concentraties berekend kunnen worden uit de TC en IC analyses. (TOC= TC - IC)

De PrimacsMCS analyseert TC, IC and TOC in een bereik van 100 µg tot 40 mg Koolstof absoluut in monstergewichten tot 3 gram. Door het automatisch omschakelen van de verschillende meetbereiken in de infrarood detector, is de combinatie van de analysers PrimacsMCS en de FormacsSERIES een krachtig gereedschap voor het analyseren van zowel vloeistof als vaste stof monsters in een meetbereik van lage ppb's voor de vloeistoffen en % koolstof in de vaste stoffen.

De PrimacsMCS voldoet volledig aan de gestelde nationale en international reguleringen zoals EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 en US-EPA 9060

Software

FormacsHT/TN TOC/TN analyser is controlled by HTAccess™ V3. This intuitive and flexible software package is used for data acquisition and instrument control. It includes easy to use templates for routine analysis, multi point regression, automatic exclusion of results, recalculation, statistics etc.

Extensive QC protocols are available such as CLP and 21 CFR part 11, which includes password protection and audit trails. Final results can be printed using a user-definable report format or exported to LIMS for further data handling.

New features HTAccess™ V3

  • Possibility of opening multiple analysis runs
  • All information of a sample in one single view
  • Possibility of using Quality samples and creating Quality Control Charts
  • Contract Laboratory Protocol (CLP) compliant.
  • User definable concentration limits for the different CLP samples and required actions (up to 4)
  • Possibility of exporting results during analysis
  • Windows 7 compatible
  • Remote signal monitoring

Applicaties

  FormacsHT FormacsHT-I FormacsTN FormacsHT/TN
Bier and Mout  
Proteïne        
   
Voedsel en Dranken  
Koolstof X X   X
Stikstof     X X
   
Farmacie  
Carbonaat / Bicarbonaat X X   X
Proteïne        
Totaal Organisch Koolstof (TOC) X X   X
   
Grond, Planten and Kunstmest  
Koolstof X     X
Stikstof     X X
   
Water  
Koolstof X X   X
Nitraat     X X
Nitriet     X X
TKN     X X
Totaal Stikstof     X X